Introspeksie

Reflekteer:

1. Watter teksgedeelte behoort jy eerder te memoriseer: Deuteronomium 28 of Efesiërs 3:1? Waarom?

2. Het jy die “slavin en haar seun” al uit jou lewe gewerp?

Iets om oor na te dink:

1. Bespreek die gevare inherent aan die interpretasie van Ou Testament sonder die perspektief van wie jy in Christus is?

2. Verduidelik waarom dit betekenisvol is dat Jesus ’n priester is volgens die orde van Melgisédek en nie volgens die orde van Aäron nie.

3. Paulus gebruik sterk taal wanneer hy die kerk in Galasië aanspreek in Galasiërs Waarom is dit vir Paulus ononderhandelbaar dat ons nie uit eie krag moet lewe nie?